Eko Deska
mapa strony | dodaj do ulubionych

kalkulator

> Gwarancja.html

Deska tarasowa – gwarancja

Firma EKO-DESKA S.C., zwana dalej GWARANTEM z siedzibą w Szczecinie (71-001), przy ul. Południowej 25, udziela 3-letniej gwarancji na system desek tarasowych EKO-DESKA na warunkach wskazanych poniżej.

 

Gwarant zapewnia, iż w okresie gwarancyjnym produkt zachowa swoje właściwości mechaniczne i fizyczne, nie będzie pękał, rozwarstwiał się i odkształcał się pod wpływem normalnych warunków atmosferycznych.

 

Dodatkowo udzielamy 25-letniej gwarancji odporności na butwienie spowodowane bezpośrednim działaniem owadów lub grzybów.

 

Zasięg gwarancji dotyczy Polski.

 

Warunki gwarancji:

 

1. Deska musi być położona zgodnie z zaleceniami producenta i według obowiązujących norm
budowlanych.
2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest pisemne zgłoszenie jej w terminie 14 dni od daty
wystąpienia wady wraz z dowodem zakupu.
3. Gwarantowi przysługuje prawo do oględzin miejsca zamontowania produktu.
4. W przypadku uwzględnienia gwarancji gwarant zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt
produkty, które zastąpią produkty wadliwe. Gwarant ma prawo do wyboru produktów zamiennych, jeżeli ich wymiana na takie same z przyczyn technicznych jest niemożliwa.
5. W ramach gwarancji Gwarant pokrywa wyłącznie koszt zakupu nowych produktów, celem
wymiany wadliwych. Gwarant nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów i strat,
mających związek ze stosowaniem produktu.
6. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe w wyniku ekstremalnych
warunków pogodowych, jak: huragan, gradobicie, pożar.
7. Gwarancja nie obejmuje zmian właściwości fizycznych produktu wynikających z jego
normalnej eksploatacji i starzenia się, tzn. zmiany koloru, pęknięcia będących wynikiem
obciążenia udarowego.
8. Zaleca się montować produkt w temperaturze od +5 do +30 stopni C, natomiast użytkować
w temperaturze -40 do +60 stopni C. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
nie stosowania się do powyższych norm.
9. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia produktu powstałe z wad konstrukcji budowlanych,
na których został zamontowany produkt lub które mogły mieć wpływ na uszkodzenie
konstrukcji.

 

www.eko-deska.pl

 

  • box1
  • box2
  • box3
  • box4
  • box5
  • box6
  • box7
  • supercomp